De regeling Beschikbaarstelling Melk voorziet in levering door FrieslandCampina van boerderijmelk aan verwerkers die productie van consumptiemelk(producten) en/of Nederlandse natuurkaas gaan starten of uitbreiden.

Maximum bereikt

In het kader van de regeling Beschikbaarstelling Melk is een meerjarig contract tot stand gekomen tussen FrieslandCampina en een verwerker van boerderijmelk. Dit contract voorziet in de afname van het gehele beschikbare restant van de 1,2 miljard kilogrammen boerderijmelk die in het kader van de maatregelen rond de fusie vervreemd moeten worden.

Regeling Beschikbaarstelling Melk gesloten

Het contract gaat in op 1 maart 2015.
Zes maanden voordat de levering van boerderijmelk door FC aan de nieuwe afnemer van start ging, werd het definitieve volume bepaald.

De hoeveelheid melk die voor deze nieuwe afnemer beschikbaar is wordt nog verminderd met het volume aan boerderijmelk van Nederlandse leden-melkveehouders die FrieslandCampina tot zes maanden voor de startdatum van leveringen hebben verlaten met de gebruikmaking van de Vertrekregeling.

Vanaf 1 september 2014 is er voor de regeling Beschikbaarstelling Melk geen volume meer beschikbaar. Deze situatie duurt zo lang als de looptijd van het contract.