Geen melk beschikbaar

Per 1 maart 2015 is er voor meerdere jaren geen melk meer beschikbaar voor de regeling Beschikbaarstelling Melk.

Stichting DMF
Postbus 93453
2509 AL Den Haag
telefoon 070 - 2191691
info@stichtingdmf.nl