Geen melk beschikbaar

Per 1 maart 2015 is er voor meerdere jaren geen melk meer beschikbaar voor de regeling Beschikbaarstelling Melk.