De Vertrekregeling is bedoeld als stimulans voor melkveehouders om over te stappen van FrieslandCampina naar een andere koper van boerderijmelk in Nederland.

De regeling voorziet in een vertrekpremie van 5,-- per 100 kg, waarbij de levering in het voorafgaande kalenderjaar als referentie voor de berekening geldt.

Gevolgen voor de termijnen van de Vertrekregeling door bereiken uitgifteplafond

Met de afname door de nieuwe verwerker van het resterende melkvolume is het uitgifteplafond van 1,2 miljard kg boerderijmelk bereikt.

De nieuwe verwerker is 1 maart 2015 gestart met de afname van boerderijmelk. Dit betekent dat voor aanvragen van de vertrekpremie tot 1 september 2014 de reguliere termijnen golden. Daarna is er jaarlijks een mogelijkheid om deel te nemen.

Overgangsdatum tot 1 september 2018
In concreto betekent dit: leden-melkveehouders van FrieslandCampina die naar een andere koper van boerderijmelk willen vertrekken en de vertrekpremie aanvragen:
- Na 31 augustus 2016 en voor 1 september 2017: overgang per 1 maart 2018 of later.
Het vorenstaande geldt niet voor leden-melkveehouders die vertrekken naar in het kader van de fusie verkochte bedrijven van FrieslandCampina. Melkveehouders die vertrekken naar voornoemde bedrijven kunnen op elk moment doorgaan met het aanvragen van de vertrekpremie. Het aanvraagformulier moet minstens drie kalendermaanden voor de overgangsdatum bij DMF zijn ingediend.
- Na 31 augustus 2017 en voor 1 september 2018: overgang per 1 maart 2019 of later.
Het vorenstaande geldt niet voor leden-melkveehouders die vertrekken naar in het kader van de fusie verkochte bedrijven van FrieslandCampina. Melkveehouders die vertrekken naar voornoemde bedrijven kunnen op elk moment doorgaan met het aanvragen van de vertrekpremie. Het aanvraagformulier moet minstens drie kalendermaanden voor de overgangsdatum bij DMF zijn ingediend.

Overgangsdatum na 1 september 2018
Het is nog niet bekend welke eerste overgangsdatum naar een nieuwe koper mogelijk is voor aanvragen na 1 september 2018. Wanneer dit wel het geval is, wordt dit op deze website gepubliceerd.
Het vorenstaande geldt niet voor leden-melkveehouders die vertrekken naar in het kader van de fusie verkochte bedrijven van FrieslandCampina. Melkveehouders die vertrekken naar voornoemde bedrijven kunnen op elk moment doorgaan met het aanvragen van de vertrekpremie. Het aanvraagformulier moet minstens drie kalendermaanden voor de overgangsdatum bij DMF zijn ingediend.

Vertrekregeling FrieslandCampina
Toelichting Vertrekregeling FrieslandCampina