Termijnen regeling door het bereiken van het uitgifteplafond

Voor aanvragen van de vertrekpremie gelden tot 1 september 2014 de reguliere termijnen en daarna is er jaarlijks een mogelijkheid om deel te nemen.
Kijk voor de te hanteren termijnen bij Beschrijving Vertrekregeling.

Belangstellenden voor deze regeling kunnen bij FrieslandCampina of DMF een setje formulieren opvragen, dat bestaat uit:

Alleen originele formulieren worden in behandeling genomen.

FrieslandCampina
Binnendienst
Postbus 2049, 3800 CA Amersfoort
telefoon 033 - 7133000
fax 033 - 7133094
binnendienst@frieslandcampina.com

Stichting DMF
Postbus 93453
2509 AL Den Haag
telefoon 070 - 2191691
info@stichtingdmf.nl