De regeling Beschikbaarstelling Melk voorziet in levering door FrieslandCampina van boerderijmelk aan verwerkers die productie van consumptiemelk(producten) en/of Nederlandse natuurkaas gaan starten of uitbreiden.

Regeling Beschikbaarstelling Melk gesloten

Vanaf 1 maart 2019 is er voor de Regeling Beschikbaarstelling Melk geen volume meer beschikbaar.