De Vertrekregeling is bedoeld als stimulans voor leden-melkveehouders van FrieslandCampina om over te stappen naar een andere koper van boerderijmelk in Nederland. De regeling voorziet in een vertrekpremie van 5,-- per 100 kg, waarbij de levering in het kalenderjaar voorafgaand aan de datum van aanvraag als referentie voor de berekening geldt.

Het doel van de regeling is dat leden-melkveehouders van FC met een totaal volume van 1,2 miljard kg melk naar andere afnemers vertrekken.

Vanaf 2019 worden de volumes van de FC-leden die gebruik maken van de Vertrekregeling verrekend met de volumes die beschikbaar zijn voor de in het kader van de fusie verkochte bedrijven.

Procedure overgangstermijn

De procedure houdt in dat de leden van FrieslandCampina op elk moment van het jaar een aanvraag voor de vertrekpremie kunnen doen en dat de leveringen aan de nieuwe afnemer na de lopende maand plus drie maanden (of later) kunnen starten (de overgangstermijn). DMF behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst bij DMF.

De overgangstermijn zal tot nader bericht van kracht zijn. DMF zal tijdig bekend maken wanneer de overgangstermijn wijzigt.

Vertrekregeling FrieslandCampina
Toelichting Vertrekregeling FrieslandCampina