Belangstellenden voor deze regeling kunnen bij FrieslandCampina of DMF een setje formulieren opvragen, dat bestaat uit:

Alleen originele formulieren worden in behandeling genomen.

FrieslandCampina
Binnendienst
Postbus 2049, 3800 CA Amersfoort
telefoon 033 - 7133000
fax 033 - 7133094
binnendienst@frieslandcampina.com

Stichting DMF
Postbus 93453
2509 AL Den Haag
Voor informatie en het opvragen van formulieren kunt u een mail sturen naar: info@stichtingdmf.nl