Einde fusiemaatregelen

Met het einde van de Vertrekregeling en de Regeling Beschikbaarstelling Melk zijn de fusievoorwaarden van de Europese Commissie uit 2008 aangaande de fusie tussen Friesland Foods en Campina beŽindigd. Voor de Vertrekregeling geldt alleen dat de verplichting tot terugbetaling van (een deel van) de vertrekpremie blijft bestaan indien gedurende drie jaar na vertrek niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Terugvordering Vertrekregeling

Als binnen drie jaar na vertrek niet meer voldaan wordt aan de voorwaarde dat (minstens 70%) van de referentiehoeveelheid geleverd wordt aan een andere eerste koper dan FrieslandCampina, wordt de vertrekpremie naar evenredigheid teruggevorderd.

Terugvordering kan ook plaatsvinden als sprake is van een feitelijke beŽindiging van het bedrijf, bijvoorbeeld door wijziging van de bedrijfs-/rechtsvorm. Dit is ook het geval als niet langer gangbare melk wordt geleverd.

Tekst van de regeling

ē Vertrekregeling FrieslandCampina
ē Toelichting Vertrekregeling FrieslandCampina